"Jag upplever Tommy som en klok och erfaren
människa med inlevelseförmåga och fullspäckad med
metoder och övningar som bidragit stort till min existens. Metoderna och innehållet i samtalen uppfyllde mina förväntningar och mer därtill. Jag var långt ifrån övertygad om att ens 50 gånger tillsammans med en coach skulle kunna lösa upp det jag då satt fast i. Men det gjorde det ju! Tommy har en inbyggd radar som gjorde att han kom med rätt metoder och rätt övningar vid precis rätt ögonblick."
Kvinna, arbetssökande, 50 år         
 

” Som helhet var samtalen mycket avslappnande
och gav energi varje gång. Jag visste inget om vad samtalen skulle innehålla, men det utkristalliserade sig efter en tid. Jag kände stort förtroende för Tommy, som var mycket närvarande och verkade ha lätt att förstå mitt sätt att tänka och vad jag fastnade på.
Jag fick hemläxor löpande, vilket var mycket bra. De gav insikt och förståelse. Det tvingade mig att aktivera mig på ett positivt sätt. Handfasta tekniker och förhållningssätt att möta tankar och känslor genomsyrade samtalen.
Tommy reflekterade och gav kommentarer med tydlig koppling till det jag berättade om. Ofta med en utveckling kring det jag sa med stöd i - som jag förstod - psykosyntes och andra modeller.”

 Man, projektledare på teknikföretag, 34 år