Myter om sorg
 
Att känna sorg när man är med om en förlust, är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Det florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Sorg förväxlas ofta med depression. I sorg blir vi mer uppmärksamma på det som sker. Även små saker blir betydelsefulla. Medan det i en depression kan kännas som att allt är meningslöst. Medicinering ger då oftast bara en tillfällig lindring.
Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

Här följer de vanligaste myterna kring sorg:
 
Var inte ledsen; var stark (för andras skull); sörj i ensamhet; tiden läker alla sår; ersätt förlusten; håll dig sysselsatt.

Tillbaka till Fakta
 
Läs mer på Svenska Institutet för Sorgbearbetnings hemsida