Upptäcka gåvorna
 
Till dess att vi kan acceptera vår dubbla natur kommer vi att fortsätta att såra oss själva och våra närmaste. Och misslyckas med att nå vår fulla potential. ”Skuggan” är inte skrämmande, om vi öppnar upp för den. Det är då, när vi välkomnar ”Skuggan” och börjar leva ett helt och fullt liv, som vi kan upptäcka gåvorna hos vår sanna natur.
 
”Skuggan” bär med sig möjligheten till ett bättre och mer tillfredsställande liv. När vi tränger igenom slöjan in till vårt obrukade jag, då kan vi befria oss från det förflutna och starta resan till helhet. Då kan vi förverkliga våra drömmar och uppleva den harmoni som är vår födslorätt.
 
”Skuggan-arbetet” handlar alltså om att demaskera den sida av oss som förstör våra relationer, dödar vår livslust och hindrar oss från att uppfylla våra drömmar. Men som inom sig bär på en kreativ potential. En möjlighet att växa. För var och en.
 
”Skuggan-arbetet” bygger på Carl Gustaf Jungs forskning. Jung var – liksom Roberto Assagioli, psykosyntesens upphovsman - medarbetare till Sigmund Freud. Jungs arbete har utvecklats vidare av bland andra Debbie Ford, Deepak Chopra och Marianne Williamson. Som alla är verksamma i USA. ”Skuggan-arbetet” påminner mycket om psykosyntes.

Tillbaka till Fakta
 
 Läs mer på ”The Ford Institutes” hemsida