Se våra hinder 

Psykosyntes syftar till att få oss att se igenom våra hinder och allt som vill få oss att tro att vi inte kan. Att vi inte vågar. Att vi inte är värda att få ett bra liv. Psykosyntes syftar till att se människans värde, potential och begåvning. Som alla människor naturligt har inom sig. Vi är alltid mer än vad vi ser. Mer än våra begränsningar.
 
Människan har också en fri vilja. Ett viktigt begrepp är ”desidentifikation”. Det innebär att vi kan använda vår vilja till att, steg för steg, befria oss – avidentifiera oss - från begränsande och negativa definitioner av oss själva.
 
Psykosyntesen talar om att vi har ett ”jag”, som kan reglera våra olika sidor. ”Jaget” kan ses som en dirigent, som kan styra sin orkester, bestående av individens olika musiker/egenskaper.
 
Psykosyntes skapades av den italienske psykiatrikern och psykoterapeuten Roberto Assagioli. Han verkade i Wien tillsammans med Sigmund Freud och Carl Gustaf Jung i början av 1900-talet. Men – liksom Carl Gustaf Jung – utvecklade han Freuds arbete och tog intryck från olika rörelser, både i öst och väst.

En bra artikel som beskriver mer om  psykosyntes och nyttan med psykosyntes, är psykosyntesterapeuten Eva Sanners intervju med Margo Russel, tidigare rektor för PsykosyntesAkademin. Det är en artikel som ursprungligen publicerades i tidningen "Sökaren" 3/97. Den finns på PsykosyntesAkademins hemsida.
(Se länken här nere.)

http://psykosyntesakademin.se/psa/om-psykosyntes/en-psykologi-med-sjal/

Tillbaka till Fakta  
 
Läs mer på Huma Novas hemsida