Forskningsbaserad metod
 
Ett flertal forskningsrapporter visar att mindfulness-träning kan ge minskad stress, ökad självinsikt, ökad koncentrationsförmåga och ny energi.
 
Att vara mindful är att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att vi snabbt kan upptäcka vår kropps signaler på för hög stress och våra stresstankar. Så att vi kan bryta den onda spiralen. Vi kan bli bättre på att se klart på varje situation. Vi kan också göra mer realistiska bedömningar och hitta positiva utvägar. Mindfulness är även ett verktyg som kan hjälpa oss att återhämta oss effektivt.
 
Tio fördelar för oss med mindfulness:
 
Minskad stress och oro
Sover bättre
Fokuserar mer på det väsentliga
Blir mer uppmärksamma på det som sker i och kring oss
Blir mer kärleksfulla och medkännande
Lever mer i balans och mer i nuet
Ökar vårt tålamod
Ökar vår förmåga att möta svårigheter
Bättre på att hantera smärta
Ökar vår livskvalitet

Tillbaka till Fakta
 
Läs mer på ”Mindfulnessgruppens” hemsida