”Sporra” dig

Kanske längtar du efter något, men känner att det finns långt bort. Jag kan stötta dig och hjälpa dig att ta dig dit. Genom vårt - gemensamma - arbete kan du få klarhet och insikt. Och känna medkänsla med dig själv och andra.
 
Jag vill hjälpa dig att se vad som ligger i vägen för att nå fram till dina drömmar, dina mål och din vision om ditt goda liv. Som samtalscoach kan jag inspirera dig till att hitta din egen vilja. För att fatta dina egna beslut. Inte andras. I din egen takt. Ofta handlar det om att gå in i ett lugnare tempo. 

 
Du kanske har en sorg eller en förlust, som du bär på. Du kanske vill samtala kring livsfrågor och existentiella frågor. Jag vill ”sporra” dig i våra samtal. (Som inte handlar om rådgivning eller terapi). Samtidigt är jag säker på att svaren på våra frågor finns inom oss själva. Det kan samtals-coachingen visa.

Min inriktning är livs-coaching. Eller må bra-coaching. Med Psykosyntes (vi är inte "antingen-eller"; vi är "både-och") och Mindfulness ("medveten närvaro utan att döma") som grund. Jag är även inspirerad av ”Skuggan-arbetet”, ett sätt att ta fram våra dolda egenskaper. Som grundar sig i
Carl Gustaf Jungs forskning.
 
Det handlar om närvaron här och nu. Där ligger vår kraft. Den vill jag ”sporra” dig att hitta. Med hjälp av tillbakablickar på det som har varit. Och tankar kring hur du vill se framtiden.
 
Jag är omtänksam, accepterande och nyfiken på din berättelse. Tillsammans kan vi hitta dina möjligheter i coachingen. Och den väg som du vill vandra på.
 
Tillbaka till Coaching