Vår vilja
Dels att vi lär oss att inte identifiera oss med alla våra motstridiga önskningar, drifter och begär. Dels att vi tränar upp vår vilja och utvecklar vår förmåga att avgöra vad som faktiskt är det vi innerst inne vill. Istället för att vara helt identifierad med de olika motstridiga inre rösterna, lär vi oss att få distans till vårt inre kaos. Vilket lär oss att styra våra liv i den riktning som vi innerst inne önskar.
Psykosyntes-coaching medvetandegör ditt syfte och dina mål i livet. Den skapar självförtroende för att ge dig möjligheter att förverkliga dina drömmar och hitta mening och balans i ditt liv.
 
Psykosyntes-coaching är varken rådgivning eller terapi. Den är till för förändring i både privat- och arbetsliv, stärkande av självkänsla och för att ta fram styrkor och undanträngd kreativitet.  Den bjuder in till att ta ansvar för din hälsa och se det som tjänar och det som begränsar i livet. Den kan också hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet.

Tillbaka till coaching