Min syn på dynamisk samtals-coaching

Dynamiska stödsamtal hos mig - även för äldre


Du är väldigt välkommen till mig! För dynamiskt samtalsstöd (som kännetecknas av kraft, rörelse och förändring - och eventuellt hemuppgifter), sorgbearbetning eller livscoaching. Även för äldre. I coachingen fokuserar vi på den friska människan. Och ser helheten. Vi strävar mot resultat och möjligheter. Oavsett om det handlar om att byta jobb, ändra ditt förhållningssätt, ändra andra saker i ditt liv som dina nära relationer - både privat och på jobbet. Vi kommer att jobba tillsammans mot det mål som du bestämmer.

Innan vi ses på ett första möte, så kommer jag att börja med att maila några frågor till dig. Som du besvarar och mailar tillbaka till mig. (Eller så tar vi det på telefon). Dina svar kommer att ligga som underlag för att se var du befinner dig i livet just nu och vart du är på väg. Vi tittar på de hinder du ser och vad du behöver, för att komma förbi dina hinder. Det blir som en presentation av dig och vad du behöver coachingen till. Frågorna - och dina svar - diskuterar vi på vårt inledande möte. Som så småningom leder fram till en konkret plan för att nå ditt mål.

Den första sessionen är lite längre än en vanlig session, 80 minuter. Under det mötet pratar vi om dina behov och förväntningar, om din inriktning, vad som är viktigt för dig och om dina mål med coachingen. Och jag berättar om hur jag brukar coacha och vad som ingår i min coaching.

Ett dynamiskt stödsamtal (en session) varar i 50 minuter. Under sessionerna kommer vi att samtala och göra  olika övningar, för att du ska bli medveten om både dina öppna och dina dolda egenskaper, eller delpersonligheter. Det är dessa egenskaper/delpersonligheter som du sen kan använda som redskap när du ska fatta olika beslut. En inriktning i dynamisk samtalscoaching bör vara att vi ses en gång i veckan.

Dynamiska stödsamtal

Mellan samtalen kommer du att få hemuppgifter. Hemuppgifterna kan omfatta cirka en timmes arbete inför varje session. Du kommer då att få möjlighet till reflektion. Det kan hjälpa dig 
att bli medveten om dina tankar, känslor, förnimmelser och sinnesstämningar. Och om dina olika impulser. Om din lust. Om vilka behov du har. Och om vilka dina mål är. 
 
Jag vill inspirera dig och hjälpa dig att ta fram din egen potential. Få dig att hitta dina gömda talanger. Det som är just din gåva. Det som du inte har velat se. Eller inte har varit medveten om. Det är detta som både psykosyntesen, mindfulness och "Skuggan-arbetet" handlar om.
 
Då tror jag att det är bra att stanna upp i vardagen för att öka din medvetenhet
och din kreativitet. Och att upptäcka dina möjligheter. Det handlar om livsfrågor och om existentiella frågor. Om personlig utveckling. Om det som är just nu.
 
Du vill kanske ha stöd kring ett konkret mål, ett fokus eller ett syfte som du strävar mot.
Eller du vill kanske lära känna dig själv bättre och går och funderar på vem du är.  Kanske har du kört fast i dina tankar. Det ligger kanske en sorg eller en förlust i vägen för din utveckling just nu.
Du kanske har allt som du behöver i livet, men ändå känner att det är något som du saknar och som du vill bolla tankar kring.  Läs mer 

Dynamisk samtalscoaching i psykosyntes 

Dynamisk samtalscoaching som bygger på psykosyntes går ut på att vi kan lära oss att bli medvetna om och acceptera det som sker, när vi hamnar i olika kriser. Eller vill ha förändring
i våra liv. Psykosyntesen ser till hela människan och har individens syfte och mening i fokus.
 
Dynamisk samtalscoaching i psykosyntes syftar till att hjälpa individen att identifiera och förverkliga sin inneboende potential.  Dynamisk samtalscoaching i psykosyntes visar hur du kan välja vad du vill fokusera på, för att nå dina drömmar och dina mål. Vi utgår från situationen som råder här och nu och siktar framåt. Mot ett resultat som du bestämmer dig för.
 
Med hjälp av psykosyntesens verktyg – till exempel samtal, reflektioner, mentala bilder, skrivande, fri teckning, guidade meditationer, mindfulness och gestalttekniker - hjälps vi åt
att ta fram det som har fastnat för dig. Allt det som hindrar dig att nå dina drömmar och dina mål.
Så att dina inre egenskaper förvandlas till möjligheter och redskap i stället för hinder. 
 
Flera av teknikerna syftar till att etablera en kontakt mellan medvetandet och det omedvetna.
På så vis skall vi kunna lära känna vårt inre och därmed leva ett bättre liv. Framförallt två vägar leder till detta mål.   Läs mer